Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Aktarılmasına İlişkin Açık Rıza Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA İNTERNET SİTESİ AÇIK RIZA METNİ
Biz, Kerem Aygün Koleji olarak, kişisel verilerinizi işlediğimiz bazı durumlara ilişkin rızanızı alabilmek amacıyla bu Açık Rıza Metni’ni sizlere sunmaktayız.

Bu metin, # adresinde bulunan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Usul ve Esasları Uyarınca Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu sebeple, Aydınlatma Metni’ni okumadan bu metni imzalamamanız konusunda sizi uyarmak isteriz.

İnternet sitesinde bana sunulan Aydınlatma Metni’ni okudum ve anladım. Aralarında adım, soyadım, elektronik posta adresim, cep telefonu numaram, ikametgah adresim, medeni durumum, cinsiyetim, uyruğum, eğitim durumum, askerlik durumum ve adres bilgilerimin yer aldığı kişisel verilerimi kurum sahibi HKMK EĞT. ÖĞR. YAY. GIDA BİLG. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından;

  1. Hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi kapsamında müşterilere çeşitli avantajlar sağlanması ve bunlara ilişkin bilgilendirmede bulunulması amacıyla,
  2. Ürün pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında müşteri alışveriş alışkanlıkları ve eğilimleri analiz edilmesi ve müşterilere yönelik özelleştirilmiş teklif ve segmentasyon sağlanması, satın alınan ürünler üzerinden müşteri segmentasyonu ve diğer müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) analizlerinin yapılması ve icrasının yönetimi amacıyla,
  3. Eğitim/reklam/iletişim/promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda ticari elektronik ticari iletilerin (telefon, SMS, MMS, e-posta (matbu) veya diğer şekillerde) gönderiminin sağlanması amacıyla,
kişisel verilerimin işlenmesini kabul ederim.

Bu bilgilerimin, 6563 s. Elektronik Ticareti Düzenleme Kanunu ve 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kurum tarafından işlenmesini, Kerem Aygün Koleji’nin faaliyetleri ile ilgili işbirliği yapılan çözüm ortaklarına, hizmet sağlayıcılarına, satış, pazarlama ve yazılım hususlarında destek veren üçüncü kişiler (SMS ve e-posta gönderimi, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), reklam ve halkla ilişkiler ve bulut bilişim, yedekleme, yazılım desteği veren firmalar ve benzeri) ile satış, pazarlama, müşteri ilişkileri, hukuk, muhasebe ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ile paylaşabileceğini ve/veya bu kişilere erişime açılabileceğini, bu çerçevede kişisel verilerimin veri tabanları yurt içinde bulunan hizmet sağlayıcılarına ve/veya veri tabanları yeterli koruması olan veya olmayan ülkelerde bulunan Microsoft Office Uygulamasına, bulut çözümlerine, yedekleme sistemlerine ve toplu elektronik ileti gönderim firmasına aktarılmasına, bu çerçevede kişisel verilerimin Aydınlatma Metninde ve yukarıda belirtildiği şekilde işlenmesine ve aktarılmasına açık rıza veriyorum.
Menü
Ara