Yabancı Dil Eğitimi

Kerem Aygün Koleji Yabancı Dil Dersi

Anaokulu müfredatının temeli üzerine yapılandırılan ilkokul müfredatı, ilkokulun  her sınıfı için ayrıca planlanmış ve ilkokul sınıfları boyunca devamlılık ve süreklilik sağlanarak öğrencilerimizin dil becerilerinin ilerlemesi esas alınırken yabancı dili, kültürleri ile birlikte, etkin biçimde kullanabilen donanıma ve vizyona sahip bireyler haline getirmeyi amaçlamaktadır.
İngilizce Sisteminde Somut Olarak Yapılacaklar:


İlkokul öğrencimize, dil öğretimi adı altında birden fazla yabancı dil öğretmeni ile eğitim vermek bu yaş grubu için sağlıklı sonuçlar veren süreç değildir. Biz, Kerem Aygün Koleji olarak bunun farkındayız ve “Her Sınıfa Bir İngilizce Öğretmeni Sistemi” ile çocuklarımızın gelişimini daha sağlıklı takip edeceğiz.


İngilizce öğretmenimiz, dilin dört temel alanı olan konuşma, okuma, yazma ve dinlediğini anlama becerilerini sınıfındaki çocuklara kazandıracak. Bunun için iletişimde sadece İngilizce kullanacak. Öğretmenimizin Türkçe bildiğini herkes bilecek ama diyaloğa sadece İngilizce ile geçilecek.


İngilizce öğretmenimiz dersine girdiği sınıfıyla birlikte kahvaltı, öğle ve ikindi yemeği saatlerinde sınıf öğretmenine eşlik edecek. Çocuklarımızla yemek üzerine İngilizce diyaloglar kuracak. Sınıfının dahil olduğu tüm etkinliklerde örneğin geziler, eğlenceler ve aktivitelerde sınıfının yanında olacak ve bu süreçte çocuklarımızla İngilizce diyalogları devam edecek. Günlük konuşma dilinin iskeleti bu esasla oluşacak. Tekrar edilen bilgi unutulmaz felsefesiyle çocuklarımız ile devamlı olarak kurulan bu diyaloglar öğrencilerimizin İngilizce iletişim becerilerine büyük katkı sağlayacak. Dört Temel Beceriyi Kazandırmada İzleyeceğimiz Yollar:
Konuşma Becerisi: Çocuğumuz bebekken nasıl konuşmaya başladı? Sizlerin ağzını taklit ederek değil mi? Duyduğu sesleri çıkarmaya başladı ve belli olgunluğa geldiğinde de konuşmaya başladı. Bizlerde tıpkı anadilimizi öğrendiğimiz gibi konuşma becerisini geliştireceğiz. Canlandırmalar, “Role play”ler yapacağız ki dildeki heyecan ve duygu çocuğa geçsin. Konuşmayı geliştirmek için temsili oluşturulmuş ortamlar yaratacağız. Sınıfımızı bazen bir markete, bazen bir tatil beldesine, bazen de bir toplu taşıma aracına çevireceğiz. Kerem Aygün İlkokulunda her sabah iki çocuğumuz anons sistemiyle hava durumunu sunacak, günün menüsünü anlatacak, haftanın etkinliğini duyuracak. Sınıfımızda da rutinlerimiz olacak: Günün ilk ders saatinde yuvarlak masa sohbetleri yapılacak. Çocuklarımız günlerinin nasıl geçtiğini öğretmenine ve sınıf arkadaşlarına anlatacak. Dünya ve ülke gündemini konuşacaklar. Konuşma becerisini geliştirecek ödevlendirme ise hafta sonu eve verilen video ödevleri olacak. Örneğin; evin bölümlerini tanıtmak, bir yemek hazırlığı yapmak gibi görevleri olacak. Ebeveynlerinin yardımıyla ve katılımıyla çekilen bu videolar öğretmenlerine iletilerek takip süreci tamamlanacak. Böylece senenin başından sonuna kadar çocuğumuzun gelişimini somut bir şekilde takip etmiş olacağız. 3. ve 4.sınıflarımızda ayda ortalama bir kez her öğrencimiz, hazırladığı sunumları derste anlatarak İngilizce konuşma becerilerini geliştirecek.


Okuma Becerisi: Okuma becerisi tıpkı Türkçe okumayı öğrendiğimiz gibi önce harfler, sonra heceler ve hecelerin birleşmesi şeklinde ilerleyecek. Harf eşleştirmeler ve kelime tamamlamalar ile okuma becerimiz gelişecek. Alt yazılar ve şarkılarla birlikte okumamız hem eğlenceli hale gelecek hem de şarkı ile öğrenmek dilde kalıcılık sağlayacak. Her hafta kitap okuma saatlerimiz olacak ve haftanın bir kitabı olacak. Dil atölyemizde oluşturulan İngilizce kütüphanede çocuklarımıza birden fazla kitap seçeneği sunulacak. Hatta çocuklar bu kütüphaneden ödünç kitap alabilecek. Okuduğumuz kitaplar üzerine sunumlar yapacaklar. Kullanacağımız dijital platformla da teknolojik okumalarını da destekleyip çağa uygun okuma becerisi kazanmış bireyler yetiştireceğiz.


Yazma Becerisi: Yazma eylemini öncelikle sevdirmek önemlidir. İlkokulda özellikle birinci sınıflarda sınıf öğretmeni okuma yazmaya geçmeden İngilizce dersinde yazma eylemine geçmeyeceğiz. Harflerin doğru yazımı, heceler, kelimeler derken aşamalı ilerleyeceğiz. Görsellerini gösterdiğimiz nesnelerin yazımı şeklinde oyunlar oynayacağız. Gösterdiğimiz resimle ilgili “cümle kuralım”, gösterdiğimiz resimle ilgili “kısa hikâye yazalım” diyeceğiz ya da hikâyeyi anlatıp bununla ilgili resim çizelim diyeceğiz. Zamanla seviyelerine uygun hikâyeler verip “sonunu tamamlayın” etkinlikleri yapacağız. En iyi yazma, okuyarak gelişir. Okudukça yazma becerimizde artacak. 3. ve 4. sınıflarda günlük tutmalarını isteyeceğiz. Yine 3. ve 4.sınıflara yurt dışından mektup arkadaşları ile irtibatlarını sağlayıp bu alanda destekleyeceğiz. Böylece ilerleyen yıllarda çocuklarımız dil bilgisi imla kurallarına da hakim olacak.


Dinlediğini Anlama Becerisi: Türkçe derslerimizde yaptığımız gibi çocuklarımıza karışık bir hikaye vereceğiz. Onu, oluş sırasına göre sıralamalarını sağlayacağız. Yaş gruplarına göre yapılacak bu etkinlikte bazı gruplarımız için önce kartları sıraya koymasını isteyeceğiz. Çocukları eyleme yönlendiren metinler olacak. Sınıfa bu dinletilecek. (Örneğin; bir kâğıdı al, önce ikiye katla, sonra soldan kare şeklinde kes, sonra mor renge boya gibi bir dinleme metni olacak.) Metin bittiğinde çocukların elindeki üründen dinlediklerini ne kadar anladıklarını somut bir şekilde gözlemlemiş olacağız. Yıl içinde kullanmak için seçilen kitaplarımız 9 ünitelik kitaplar olacak. 9 aylık eğitim takviminde her aya bir ünite işlenmiş olacak. Ünite bitimlerinde ünite konuları ile ilgili konferans salonunda zümre ile birlikte bilgi yarışmaları yapacağız. “Ayın sınıfı” uygulaması ile başarıyı ödüllendireceğiz. Her ünite sonunda projelerimiz olacak. Bu projeler özel hazırlanmış ve İngilizce konuşmalarını destekleyecek etkinlikler olacak. Sınıflarımız zümre olarak hazırladıkları çalışmalarla ayın gazetesini çıkaracaklar. Haftalık ödevlerle gelişim takibi yapılacak. Haftalık olarak, işlenen konuların ve yapılan etkinliklerin bilgilendirmesi velilerimize yapılacak. İzleme değerlendirme ile eksik kalınan durumlarda sınıfınızın İngilizce öğretmeni gerekli etüt takibini yapacak ve konunun tam öğrenilmesini sağlayacak. Yılda iki defa siz velilerimizi okula davet edip açık sınıf sistemi ile İngilizce aile katılımlı etkinlikler yapacağız. İlki aralık ayında “en iyi omleti benim ailem yapar yarışması” ikincisi mayıs ayında “cupcake yapma etkinliği” ile kahve saati yapacağız. Siz anne babalara ocak ayında 1.sınıflar, şubat ayında 2.sınıflar, mart ayında 3. Sınıflar, nisan ayında 4.sınıflar ve mayıs ayında da anasınıfı öğrencilerimiz dil gösterisi hazırlayacak. En önemlisi de İngilizce öğretmenlerimiz sınıf öğretmenlerimiz ile müfredatta eş zamanlı ilerleyecek. (Örneğin; sınıf öğretmeni matematik dersinde tam saat yarım saati işlediğinde ya da fen bilgisi dersinde bitkinin yaşam döngüsünü işlediği zaman İngilizce öğretmenimiz de bununla eş zamanlı etkinlik yapacak ve dilin birçok alanda kullanıldığını göstererek dil terminolojileri geliştirecek. Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve fen bilimleri alanlarında bu sistem işleyecek. İlkokuldaki en büyük hedefimiz İngilizce konuşabilen çocuklar. Bunun için eğitim programı yaparak yaşayarak öğrenme esaslı kurulmuş bir sistemin uygulayıcısı olacağız. Başka bir dilde kendini ifade etmenin keyfini yaşadıklarında çocuklarımız İngilizceyi çok sevecek. İlkokulun sonunda da Cambridge in uluslararası düzeyde geçerliliği olan sertifika sınavına girecekler ve dört yıllık uzun bir yolculuk olan İngilizcelerinin dünya seviyesinde hangi aşamada olduğunu görebilecekler. Daha burada sayamadığımız ama kısaca özet olarak anlattığımız dil sistemimiz ile yeni eğitim öğretim döneminde heyecan doluyuz. Tek amacımız çocuklarımız için en iyisi ne ise onu yapmak.

Eğitim sürecimizde desteklenmeye ihtiyacı olan öğrencilerimize grup çalışması yapılarak bulunduğu sınıfın seviyesine ulaşması sağlanır.

Okulumuza özgü hazırladığımız ‘ Yol Haritası’ ile anaokulu ve İlkokulda CEFR A1-A2 seviyesiyle başlayarak, Ortaokulda CEFR A2-B1 seviyesini takip ederek, Lisede CEFR B1-C2 seviyesindeki varış noktasına ulaşılması hedeflenmektedir. ‘Ortak Avrupa Dil Portfolyosu kriterleri ile öğrencilerimizde İngilizce dilini öğrenebilme sistemi oluşturularak, öğrencilerimiz tüm dünyaca tanınan ve geçerliliği olan TOEFL veya CAMBRIDGE sınavlarına hazırlanır.
İkinci yabancı dilimiz Almanca olup, eğitimine 3. sınıftan itibaren başlıyoruz, yabancı dil eğitimine yönelik çalışmalar standardize edilerek uygulanmaktadır.

Okulumuza özgü hazırladığımız ‘ Yol Haritası’ ile anaokulu ve İlkokulda CEFR A1-A2 seviyesiyle başlayarak, Ortaokulda CEFR A2-B1 seviyesini takip ederek, Lisede CEFR B1-C2 seviyesindeki varış noktasına ulaşılması hedeflenmektedir. ‘Ortak Avrupa Dil Portfolyosu kriterleri ile öğrencilerimizde İngilizce dilini öğrenebilme sistemi oluşturularak, öğrencilerimiz tüm dünyaca tanınan ve geçerliliği olan TOEFL veya CAMBRIDGE sınavlarına hazırlanır.

İngilizce programımız içerisinde birçok farklı eğitim yöntemi kullanılır. Deneyimlerimiz sonucu oluşturduğumuz programımız, öğrenmenin keyifli ve anlamlı hale gelmesini amaçlar. Yaklaşımımızın temelinde öğrencilerimizin entellektüel kavrayışının arttırılması, bakış açılarının genişletilmesi esas alır. Öğrencilerimizin yorumlama becerisinin geliştirilmesi, yazılı ve görsel basını takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil kazanımı hedeflerimiz arasındadır.

İkinci yabancı dil eğitimine 3. sınıftan itibaren başlıyoruz, yabancı dil eğitimine yönelik çalışmalar standardize edilerek uygulanmaktadır.

Menü
Ara