“Her çocuk tek ve özeldir.” düşüncesiyle oluşturulan öğrenci merkezli eğitim modeli ile öğrenmeye istekli, yaratıcı, kendi kararlarını kendi alabilen, kendini rahat ifade edebilen, işbirliği yapan, paylaşmasını bilen, yeniliklere açık, özgüveni gelişmiş, kendi kültürünü bilen bireyler yetiştirmek hedeflenir.

Her birey ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı alanlarda başarılı olduğundan bireysel farklılıklar dikkate alınarak; öğrenme ortamlarımız ve eğitim-öğretim programlarımız Gardner'ın çoklu zeka kuramına göre düzenlenmiştir.

Okulumuzda; çocuklarımızın mutlu olduğu ve severek geldiği, güvenli, antialerjik ve hijyenik eğitim-öğretim ortamları oluşturulur.

Öğrencilerimizin problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık becerilerini geliştirmek için yaparak - yaşayarak öğrenme modeli temele alınarak onların ilgisini çeken teknik ve yöntemler kullanılmaktadır.

Menü
Ara