Eğitim Modelimiz:

Okulda kazandığı bilgiyi yaşamına katabilmelerinin desteklendiği, bilgiye ulaşma yollarının kazandırıldığı, teknolojinin bilinçli kullanılmasının öğretildiği, öğrenme isteğinin yaratıldığı, başkalarının hak ve düşüncelerine saygılı olmanın öğretildiği, her öğrencinin kendine özel öğrenme biçimi ve hızının dikkate alındığı, ödül ve ceza yerine teşvik kullanılan, ezberlemeyi değil bilgi üretmeyi hedefleyen eğitim programı uygulanır. “Tam Öğrenme Modeli” esaslarına bağlı kalarak “Kerem Aygün Başarı ve Sınav Odaklı Hazırlık  Programı” ortaokul sınıflarımızda alanında başarılı ve tecrübeli öğretmenler  ile  uygulanır.
 • Kişiye Özel Öğretim Modeli
 • Kodlama ve STEM Dersleri (Science (FEN), Technology (TEKNOLOJİ), Engineering (MÜHENDİSLİK), Mathematics (MATEMATİK)
 • Tam Öğrenme Modeli
 • Kerem Aygün Başarı ve Sınav Odaklı Hazırlık Programı
 • Danışman Öğretmenlik Sistemi
 • Akademik Başarı İzleme Sistemi
uygulanır.

Eğitim Hedeflerimiz:

 • Bilgiye ulaşma yollarını bilen
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve varlığının önemini ve değerini kavrayan
 • Aklın ve bilimin ışığında düşünen
 • Verimli ve mutlu olma becerileri kazanmış
 • Farklılıkları ile dikkat çeken
 • Toplumsal duyarlılıkları olan
 • Dünya insanı olmaları için “öğrenmeyi öğrenen”
 • Kendi öğrenmesinin sorumluluğunu üstlenen
 • Küresel bakış açısına sahip
bireyler yetiştirmek hedeflenir.
Menü
Ara