''Öğrenmeyi Öğretmekteyiz''

Kerem Aygün Koleji ilkokul öğretmenleri olarak öğrencilerimize, farklı düşünme becerisini kazandırmak, öğrencilerimizin zihinsel kapasitelerini artırmak ve proje tabanlı öğrenmelerini sağlamak amacıyla MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ilkokul eğitim programlarını, öğrenci seviyelerine ve çevresel koşullara bağlı olarak zenginleştirip uygulamaktayız. Bu sayede öğrenciye sadece ezberlenecek bilgi parçalarını aktarmak yerine; “Öğrenmeyi Öğretmekteyiz.”

Neden Aktif Öğrenme?

*Bir şeyi iyi öğrenmek için, onu duymak, görmek, onunla ilgili sorular sormak, başkaları ile görüş alış verişinde bulunmak gerekir.
*Biliyoruz ki öğrenciler, en iyi yaparak öğrenirler.
*Bu nedenle eğitim sistemimiz, aktif öğrenme metodu ile desteklenmektedir.

Öğrenmeyi Aktif Hale Getirenler Nelerdir?

*Öğrenme etkin olduğunda işin çoğunu, öğrenciler yapar.
*Sınıf içi yapılacak etkinliklerle yeni fikirler üretirler.
*Problemleri çözerler ve ne öğrendilerse uygularlar.
*Aktif öğrenme hızlıdır, eğlencelidir ve destekleyicidir.
*Öğrenciler, bu öğrenme metodu sayesinde hareketli ve yüksek sesle düşünür.

Aktif Öğrenmeyi Sağlamak Amacı ile Kullandığımız Materyaller Nelerdir?

*Akıllı Tahta Kullanımı
*Görsel Materyaller  (İnteraktif CD’ler, dikkat ve algı oyunları, farkındalığı arttıracak afişler ve sunumlar)
*Öğrencilerin, öğretmenlerimizin rehberliğinde gerçekleştirecekleri münazaralar ve tartışmalar
*Bireysel portfolyo ve proje çalışmaları
*Fırsat eğitimi metodu


‘’Ne duyduysam unuttum.’’
‘’Ne duyar ve görürsem, biraz hatırlarım.’’
‘’Ne duyar, görür ve onunla ilgili soru sorar veya birisi ile tartışırsam, anlamaya başlarım.
‘’Ne duyar, görür, tartışır ve yaparsam, bilgi ve beceri kazanırım.’’
‘’Başkasına ne öğretirsem, iyice öğrenirim.’’

İşte tam olarak Kerem Aygün Koleji’nde hedeflediğimiz ilkokul programımızda, kullandığımız çeşitli materyaller ve çeşitli öğretim teknikleriyle yukarıda belirttiğimiz öğrenci diyaloglarını en yukarı seviyeye çekmeyi planlamaktayız.

Okulumuzda Verilen Ödevlerin Öğrencilerimize Getirileri Nelerdir?

*Amaç ve tamamlamanın neden önemli olduğu açık olan,
*Öğrencinin zamanına ve emeğine değen,
*Öğrencilerin kişiliklerini ortaya koymalarına fırsat veren, öğrenme deneyimlerini zenginleştiren araştırma ödevleri ile yıl boyunca kazandırılmak istenen bilgileri kalıcı hale getirmeyi hedeflemekteyiz.
Menü
Ara