Kerem Aygün Koleji’nde bireyin, matematiği yaşamsal ortamlarda çeşitli şekillerde formüle etme, uygulama ve yorumlamada kullanma kapasitesinin artırılması ve milli eğitimin öğretim programının amaçlar bölümünde belirttiği gibi ”günlük yaşamda gerekli olabilecek matematiksel bilgi ve becerilerin kazandırılması ”esas alınarak hazırlanan ve geçmişten gelen tecrübenin sonucu oluşturulmuş, tam öğrenmeye dayalı bir program uygulanmaktadır.

Öğrencilerin gireceği LGS sınavı, ülkemizdeki öğrenciler tarafından sıralama ve yerleştirmede kullanılması yönüyle sınavların amaç haline getirilerek öğrenim üzerindeki etkilerini artırmıştır. Okulumuzda uygulanan matematik programında, ders işlenişlerinde matematiğin günlük hayatımızdaki kullanımı ve önemi ön planda olacak şekilde bir yol izlenmektedir.

Matematik, sadece sınav için öğrenilmesi gereken bir ders olarak değil; günlük yaşantımız içerisindeki olayları da mantıksal çerçevede yorumlamamızı sağlayan bir bilim olarak anlatılmaktadır. Her öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine göre, kişiye özel ve grup çalışmalarına yönelik programlar yapılarak öğrenme düzeyleri uygulanan deneme sınavları ve taramalar ile takip edilmektedir.

Öğrencilerin eksik kaldıkları noktalarda, telafi dersleri ve birebir çalışmalar ile eksiklerinin giderilmesi ve geriye dönük konularda bilgilerin zihinde tutulması sağlanmaktadır

Menü
Ara