Eğitim Modelimiz:

Doğalarında var olan merak ve sorgulama özelliklerinin desteklendiği, her öğrencinin kendine özel öğrenme biçiminin ve hızının dikkate alındığı, ödül ve ceza yerine teşvik kullanılan, ezberlemeyi değil bilgi üretmeyi hedefleyen, öğrenci merkezli eğitim programı uygulanır.

“Kişiye Özel Öğretim Modeli” ile her öğrencinin nasıl öğrendiği belirlenir ve eğitim programı onların öğrenme şekline göre uygulanır.

 • Kişiye Özel Öğretim Modeli
 • Değerler Eğitimi
 • Kodlama ve Robotik Eğitimi
 • STEM+Art Dersleri , Mathematics (MATEMATİK), Art (SANAT)) 
 • Portfolyo Sunumu
 • Öğrenci Merkezli Eğitim

uygulanır.

Eğitim Hedeflerimiz:

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve varlığının önemini ve değerini kavrayan
 • Kendi kültürünü bilen
 • Kendiyle barışık ve mutlu olan
 • Fark yaratan
 • İşbirliği yapan
 • Paylaşmasını bilen
 • Yeniliklere açık
 • Ezberleyen değil bilgi üreten
 • Dünya insanı olmaları için “öğrenmeyi öğrenen”
 • Kendi öğrenmesinin sorumluluğunu üstlenen
 • Küresel bakış açısına sahip
 • Ödül ve ceza kullanılmadan teşvik edilerek gelişen
 • Kendini iyi ifade edebilen
 • Ana Dilini iyi kullanan
 • Teknolojik değişim ve gelişimlere uyumlu
 • Sorumluluk sahibi
 • Saygılı

bireyler yetiştirmek hedeflenir.

Menü
Ara