Sosyal Duygusal Gelişim

Kerem Aygün Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminin temel amacı öğrencilerin mutlu ve başarılı olmalarını desteklemektir. Öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve bilişsel alanlarda kişisel gelişimlerine yön vermeyi, bütün yönleri ile kendilerini tanımalarını, güçlü-zayıf yönlerini ve yeteneklerini keşfetmelerin, kendileri ile ilgili kararlar alıp seçimler yapabilmelerini çevreleri ile sağlıklı ve dengeli iletişim kurmalarını, problem çözme becerilerine sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş bireyler olarak toplumda var olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimimiz bütüncül bir yaklaşım ile bireysel, grup ve sınıf düzeyinde gelişimsel, önleyici ve yönlendirici rehberlik çalışmalarını sürdürmektedir. 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz öğrenci, veli, öğretmen ve idare ile işbirliği içerisinde çalışmalarını yürüterek birleştirici bir rol üstlenir.

 

Okul Öncesi Bölümünde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminin Hizmetleri

Öğrencilere Yönelik:

 • Aday öğrenci görüşmeleri
 • İlkokula yönelik okul olgunluğu çalışmaları
 • Bireysel öğrenci görüşmeleri
 • Sınıf içi rehberlik etkinlikleri
 • Değerler eğitimi
 • Sınıf içi ve sınıf dışı öğrenci gözlemi
 • Öğretmenlerle öğrenci görüşmeleri
 • Öğrencilerin bilişsel gelişim, psikososyal gelişim , psikomotor gelişim, bireysel gelişim ve dil gelişim alanlarında bireysel takibi

Velilere Yönelik

 • Bireysel veli görüşmeleri
 • Öğretmen-Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi veli görüşmeleri
 • Veli seminerleri
Menü
Ara