“Her öğrencinin kendine özel öğrenme biçimi ve hızı vardır.”

Okulda kazandığı bilgiyi yaşamına katabilmelerinin desteklendiği, bilgiye ulaşma yollarının kazandırıldığı, teknolojinin bilinçli kullanılmasının öğretildiği, öğrenme isteğinin yaratıldığı, başkalarının hak ve düşüncelerine saygılı olmanın öğretildiği, her öğrencinin kendine özgü öğrenme biçimi ve hızının dikkate alındığı, ödül ve ceza yerine teşvik kullanılan, ezberlemeyi değil bilgi üretmeyi hedefleyen eğitim programı uyguluyoruz.

“Tam Öğrenme” modeli esaslarına bağlı kalarak “Kerem Aygün Başarı ve Sınav Odaklı Hazırlık Programı”nı ortaokul sınıflarımızda alanında başarılı, tecrübeli öğretmenler ile uyguluyoruz.

Menü
Ara