Reggio Emilia Yaklaşımı

Sınıf ortamı “öğretmenin kendisi” gibi düşünülebilir. Ancak sadece ortamın fiziki özellikleri değil; aynı zamanda ortam içinde gerçekleşen etkileşimler de öğrenmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle okulumuzda, yetişkinler ile çocuklar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak amacıyla bütün çocukların ve öğretmenlerin birlikte bulunabileceği büyük bir alan bulunmaktadır. Sınıflar ise bu açık alanın etrafına düzenlenmiştir.

Kerem Aygün Koleji anaokulunda, ‘’Hiç kimse, kendisini başkalarının gördüğü gibi görme şansına sahip değildir.’’ düşüncesinden hareketle; duvarlara köşeli olarak, yan yana getirilen aynalar yerleştirilmiş ve böylece çocukların kendilerini başkalarının gördüğü gibi görebilmeleri sağlanmıştır

Öğrenme ortamımızda şeffaflık ve sadelik ön plandadır. Sınıflarda fazla mobilya yoktur; onun yerine çocukların çalışmaları, resimleri, gerçekleştirilen projelerin fotoğrafları, ürünleri, çocukların aileleri ile birlikte oldukları fotoğraflar gibi çeşitli görsel materyaller okulumuzun her yerinde sergilenmektedir. Eğitim ortamımız çocukların, öğretmenin ve ailelerin arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye yarayan bir araç olarak kullanılmaktadır.

Öğretmen - Program

Öğretmen; iyi dinleyici, gözlemci, çocuklarla keşfeden, tartışma başlatan, çocukların gelişimini gözlemleyen, gelişimleri belgeleyip, fotoğraflayan, bir sunum faaliyeti olarak kullanmalarına kadar çocuklara bilgilerini tamamlamada yardımcı olan, çocukla öğrenen, aileler ve diğer öğretmenlerle işbirliğini sağlayandır. Öğretmen; ev, okul, aile arasında bağlantıları geliştiren kişidir.

Öğretmenler çevrenin duygusal ve sosyal ögelerinin de farkındadır. Sosyal ve duygusal ögelerin güçlü olduğu bu çevrede, ilişkiler de önemle vurgulanmaktadır. Kerem Aygün Koleji’nde okulöncesi öğretmenlerimiz tarafından; çocuk-çocuk ilişkisi, çocuk-öğretmen ilişkisi, çocuk-aile-okul ilişkisi, çocuk-toplum ilişkisi, çocuk-fiziksel çevre ilişkisi her zaman dikkatle incelenmekte ve desteklenmektedir.

Projeler

Reggio Emilia yaklaşımını benimseyen okulumuzda, öğrencilerimiz kısa ve uzun süreli projeler üzerinde çalışmaktadır. Müfredatımız, öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişen projelerden oluşmaktadır. Kerem Aygün Koleji’nde okulöncesi çocukları hem ellerini hem de akıllarını kullanarak projeler üzerinde çalışırken mutludur, çünkü istedikleri konular üzerinde çalışmaları için uzman eğitici kadro, önceden onlar için hazırlık yapmaktadır.

Projeler sayesinde öğrencilerimiz, ezberden ya da öğretmenler tarafından dikte edilen konulardan ziyade kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişen projeler üzerinde aktif olarak etkinlikler yapmaktadır.

Ailenin Katılımının Tanımı

Aile katılımı; çocuğun gelişimi, öğrenmesi, okuldaki ve hayattaki başarısı için vazgeçilmez bir güçtür. Uzun yıllar aile katılımına yönelik yapılan araştırmalar bize şunu tekrar tekrar göstermiştir ki ‘‘katılan ailelerin’’ çocuklarının; sağlıklı, bilgili, sorumluluk sahibi bireyler olma şansları daha yüksektir.

Menü
Ara