PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİMİZ

Okulumuzda PDR Birimi; psikolojik danışma ve rehberlik alanından mezun uzman öğretmenler tarafından hizmet veren, karşılıklı gönüllülük ve gizlilik ilkelerine bağlı çalışmalar yürüten birimdir. Aynı zamanda koşulsuz kabul etme ve saygı duyma birimin en önemli özelliğidir. Psikolojik danışmanlarımız çocuğu bilişsel, sosyal ve duygusal anlamda desteklemeyi, geliştirmeyi ve farkındalık kazandırmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedir.

Bu çalışmalara örnek olarak;
 • Duygu farkındalığı,
 • Öfke yönetimi,
 • Psikolojik sağlamlık,
 • Özgüven gelişimi, atılganlık eğitimi
 • Kendini gerçekleştirme potansiyelinin keşfi,
 • Okulda, ailede veya gündelik hayatta yaşanan sorunlara etkili çözüm yöntemleri bulma,
 • Problem çözme becerilerini geliştirme,
 • Aile-okul-çocuk arasında doğru iletişimi kurma ve bireyleri tanıma,
 • Kendini ifade etme,
 • Korkularla başa çıkma,
 • Eleştirel düşünmeyi sağlama gibi katkılarda bulunmaktadır.

PDR Birimi ve Öğrenci Değerlendirme

Okulumuzda eğitim görmekte olan veya okulumuza aday öğrenciler, okul başlamadan önce mutlaka değerlendirme aşamasından geçerler.

Bu değerlendirme aşamasında ilkokula merhaba diyecek çocuklarımıza ‘‘Metropolitan okul  olgunluğu testi’’ uygulanmaktadır. Test sonucu aile ile paylaşılmakta ve çıkan sonuca göre ilkokul sınıflarımız oluşturulmaktadır. Metropolitan testi bir zeka testi olmamakla beraber çocuğun ilkokula hazır bulunuşluğunu göstermektedir.

İlerleyen süreçlerde Psikolojik danışmanımızın ihtiyaç olduğunu gözlemlemesi üzerine ailenin de onayını alarak bireysel psikolojik destek çalışmalarını desteklemek amaçlı okul ortamında uyguanabilen diğer psikolojik testlere de başvurulabilmektedir.

Bireyle Psikolojik Danışma

Bireysel danışmanlık birebir öğrenciyle yapılan danışmanlık hizmetidir. Psikolojik Danışman gerek öğrencilerin kendi istekleri ile başvurmalarıyla, gerek akademik çalışma planında yer alan görüşme takvimine göre, gerekse velilerin ve/veya öğretmenlerin paylaştığı bilgilerin değerlendirilmesiyle birebir öğrencilerle görüşme yapar. Konu ile ilgili olarak gerekirse veli ve sınıf öğretmeni ile görüşür.

Doğal Gözlem

Bu yöntemde Psikolojik Danışmanımız teneffüs, kantin, yemekhane, bahçe, oyun alanları gibi sınıf dışındaki ortak kullanım alanlarında öğrencilerle birlikte olur.

Sınıf İçi Gözlem

Bu yöntemde, Psikolojik Danışmanımız her dönem iki kere olmak üzere sınıfa girerek, öğrencilerin ders işlenirken davranış ve sosyal becerilerini gözlemler. Her öğrenci için değerlendirme notları alır ve bunları veli görüşmelerinde veliye iletir.

Sınıf Öğretmeni ile Görüşme

Psikolojik Danışmanımız doğal gözlem ve sınıf içi gözlemlerinde elde ettiği bilgileri sınıf öğretmeni ile yaptıkları görüşmelerde onlarla paylaşır. Böylece öğrencinin rehberlik hizmetinde sınıf öğretmeni ile birlikte ortak hareket edilir.

Grupla Psikolojik Danışma

Grupla psikolojik danışmada amaç; çocuklardaki farkındalığı arttırma, problemin çözümüne yönelik beceriler kazanma ve en önemlisi aynı probleme sahip diğer bireylerle etkileşime geçerek toplumda bunu yaşayan tek bireyin kendisi olmadığı düşüncesini kazandırarak problemin çözülebilirliğini ortaya koymaktır. Öğretim yılı başında belirlenen ihtiyaçlara göre grup çalışmaları belirlenir. Çalışmanın liderliğini, okul Psikolojik Danışmanımız yapar. Oturum sıklığı çalışılacak probleme göre haftada bir gün görüşülecek şekilde 6-8 hafta arasında sürer. Aynı konuda sorun yaşayan az sayıda öğrenci bir araya getirilerek sorunun tespitine ve çözüm yollarına ulaşılır.

Konsültasyon

Öğrenciye dolaylı yardım sunmak için ailelerle, öğretmenlerle ve okul yöneticileriyle çalışmaktır. Bu anlamda, seminer, eğitim ve veli toplantıları gibi faaliyetlerde PDR Birimi aktiftir. Gerek yüz yüze gerekse İnteraktif sistemde, öğrencinin gelişiminde etkisi olan veliler ve öğretmenlerle etkileşim içindedir.

Oryantasyon

Çocuğun ilköğretime psikolojik ve sosyal olarak uyumu, eğitim, öğretim ve tüm yaşam başarısına etkisi olabileceği için çok önemlidir. Oryantasyon, okula alışma sürecinden ziyade bizim için öğrencinin öğrenim hayatına, sorumluluklara, çevresiyle ilişkilere, gelişim basamaklarının devamındaki görevlere hazırlamaktır.

Bu nedenle okulumuza yeni başlayan her öğrenci rehberlik uzmanımız tarafından karşılanır ve oryantasyon süreci başlar. Öğrencinin akran grubuna, okul kültürüne, eğitim programına uyum sağlamasını kolaylaştıracak bu süreçte sınıf öğretmeni ve rehberlik birimi iletişim içerisindedir.

Psikolojik Testler

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz öğrencilerin akademik durumlarını anlama, davranışlarını değerlendirme ve psikolojik süreçlerini takip etmede test ve envanterlerden faydalanmaktadır.

Yapılacak testler önce ve sonrasında mutlaka veli bilgilendirilmektedir. Çıkan sonuçlar doğrultusunda veli-okul-öğrenci arasındaki iletişim etkili bir şekilde gerçekleştirilerek öğrencinin ihtiyacına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Önleyici Çalışmalar

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümümüzce çocukların gelecekte yaşayabilecekleri problemlerle ilgili koruyucu ve önleyici rehberlik hizmetleri de verilmektedir.

Sorunlar oluşmadan; öngörüyle veya yaşanan bir vakadan hareketle önleyici rehberlik yapılır. Kamuoyunda gündeme gelen olaylar da çocuklarımıza sunacağımız bu önleyici rehberlik hizmetlerinin habercisidir.

Psiko-eğitim Programları ve Seminerler

Öğrenciye, veliye ve öğretmenlere yönelik olarak psiko-eğitim programları ve seminerler düzenlenmektedir. Bu eğitim ve seminerlerde amaç kitlelere hitap ederek gelişim dönemleri, karşılaşılabilecek problemler, öfke kontrolü, kaygı yönetimi gibi konularda çeşitli bilgilendirme yapılması amacı taşır.

PDR Bölümüne Nasıl Ulaşılır?

Velilerimiz PDR uzmanımızı telefonla arayıp randevu alarak  görüşme yapabilirler.

Uzmanımızla görüşmek isteyen öğrencilerimiz, sözlü olarak görüşme isteklerini okulda belirterek görüşme yapabilirler.

Menü
Ara