Görsel Sanatlar

Kerem Aygün Koleji Görsel Sanatlar Dersi

Kerem Aygün Koleji'nde, ortaokul düzeyinde Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerimiz, özgürce resim çizip boyama yapıyor, malzemeleri kesip yapıştırıyorlar. Bunları yapmak için düşünüp karar vermeleri, hayal etmeleri, ellerini ve gözlerini kullanmaları gerekiyor.

Derslerde aletleri ve malzemeleri tanıtıyor, kullanılacak malzemelerin aralarındaki ilişkileri ve bunları nasıl kullanmaları gerektiği öğretilmektedir. Temel amacımız, öğrencilerimizin yaratıcılığını geliştirerek, onların düzeyine uygun olan sanat bilgilerini yeteneklerine paralel olarak kazandırmaktır.

Aynı zamanda görsel sanatlar dersimizin amaçları arasında; öğrencilerimizin çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını ve düşüncelerini ifade edebilme şeklini en özgün biçimde ortaya çıkararak, sanatın özgürlüğünü kavratmak ve görsel sanatlar dersini diğer derslerle ilişkilendirerek öğrenciye çok yönlü bir bakış açısı kazandırmak da yer almaktadır.

Öğrencilerimiz, Görsel Sanatlar dersinde kendi iç dünyalarını özgürce kâğıda çizerek, boyayarak, keserek ve yapıştırarak hayal ettiği şeyleri belirli boyutlarda ortaya çıkartma imkânına sahiptir. Bunu yaparken de öğretmenimizin verdiği teknik eğitim çerçevesinde düşünerek karar verir ve uygular. Bu şekilde hem öğrenir hem de kendisini en iyi şekilde ifade eder.

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk de Cumhuriyet'in kuruluşunun ardından, toplumsal dehasını bir kez daha göstererek Türk Ulusunun kültürel alanda da gelişiminin şart olduğunu belirtmiş, bu yüzden de yeni bir devletin temellerini atarken kültür ve sanat alanında birçok yenilik yapmıştır.

Türkiye'de yüksek bir medeniyet seviyesine ulaşılmasını hedefleyen Atatürk, sanata verdiği önemle modern Türk sanatlarının öncüsü ve mimarı olmuştur. Atatürk, Türkiye'nin yeniden yapılanma sürecinde, milli kültürü yansıtan bir sanat anlayışının oluşması adına önemli adımlar atmıştır.

Atatürk, sanatın Türk Milleti için önemini ‘’Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler, ne yazık ki medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır.’’ sözleriyle açıkça dile getirmiştir.

Kerem Aygün Koleji’nde Görsel Sanatlar dersi, ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıflar için genel olarak edinilen bilgilerin özümsenmesi ve sanat eserlerinin daha anlamlı değerlendirilmesi; sanat çalışması oluşturmada ve sanatı takdir etmede kişisel değer ve fikirlerin iletimi; sanatçıların formları, materyalleri ve sembolleri eserlerinde nasıl kullandıklarının analiz edilmesi ve değerlendirilmesi; yaratıcı sürecin araştırılması, analizi ve keşfi; sanat elemanları ve tasarım ilkeleri doğrultusunda geleneksel ve çağdaş sanat materyallerinin kullanılarak tasarım yapılması; görsel sanat dilinin geliştirilmesi, sanatın anlamının ve değerinin araştırılması; görsel sanat çalışması oluşturulurken farklı tekniklerin bir arada kullanılması üzerine odaklanılmıştır.

Menü
Ara