Sosyal Bilgiler

Kerem Aygün Koleji sosyal Bilgiler Dersi

Kerem Aygün Koleji’nde 5,6,7. sınıf düzeylerinde Sosyal Bilgiler dersi, 8. sınıf düzeyinde T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi okutulmaktadır. Sosyal Bilgiler dersi öğretiminin temel amacı; haklarını bilen ve kullanan, görev ve sorumluluklarını yerine getiren, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı aynı zamanda insan haklarına saygılı, çağdaş ve laik bireyler yetiştirmektir.

Sosyal bilgiler dersi işlenirken geçmişle günümüz arasında bağlantı kurulmasına, öğrencilerin soru cevap tekniğiyle öğrenme sürecine etkili bir şekilde katılmasına özen gösterilmektedir. Bu süreçte dersi kalıcı kılmak için akıllı tahta aracılığıyla çeşitli görsel ve işitsel materyaller kullanılmaktadır.

Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilere, Milli Eğitim müfredat programının hedeflediği bilgileri verirken, aynı zamanda yaşama dair her konuyu anlamalarını kolaylaştıracak beceriler kazandırmak, Kerem Aygün Koleji olarak temel amaçlarımız arasındadır.

Salt bilgiyi öğretmekten uzaklaşmış Sosyal Bilgiler ders programımız; öğrencilerin ezbercilikten uzak, analitik düşünme becerilerine sahip ve mantığını kullanarak yaşamla bağ kurmalarını kolaylaştıracak kazanımlar sunmaktadır.

Menü
Ara