Rehberlik Servisi

Kerem Aygün Koleji Rehberlik Dersi

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi önleyici, iyileştirici ve geliştirici rehberlik anlayışıyla öğrencilerimizin kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki gelişimlerini izlemeye ve desteklemeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. PDR hizmetleri tüm öğrencilerimize ve onların hayatlarında rol oynayan bireylere yöneliktir.


Yürütülen çalışmaların hedefi öğrencilerimizin kendini tanıyan, bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan sağlıklı, yaratıcı, gelişimi sürekli ve gerekli bir faaliyet olarak gören, özgür düşünebilen, değişime uyum sağlayabilen ve sorunlar karşısında çözüm üretebilen 21. yy becerilerine sahip bireyler olmalarıdır.


Bireysel Görüşmeler


Öğrenciler ile belirli periyotlarla, ayrıca ihtiyaç halinde bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Bireyi tanımak ve anlamak için içinde yaşadığı çevreyi de tanımak ve anlamak gerekmektedir. Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek üzere okulumuzda bireysel veli görüşmeleri de yapılmaktadır.


Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için veli iş birliği önemlidir. Ayrıca öğretmenlerimizle yapılan görüşmelerde, öğrencilerimiz hakkında aldığımız bilgilerle öğrencilerimiz için en uygun destek programları araştırılmaktadır.


Sunumlar ve Seminerler


Okulumuzda öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak seminerler düzenlenmektedir. Öğrencinin içinde bulunduğu dönem hakkında ailenin ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi, öğrencinin gelişimi açısından önem teşkil etmektedir.


Okulumuzda verdiğimiz PDR servisimizle;

 • Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri
 • Ders Çalışma Programı Hazırlama
 • Sınav Kaygısı
 • Ergen ile İletişim
 • Anne Baba Tutumları
 • Ergenlik Dönemi Özellikleri
 • Motivasyon ve Başarı
 • Çatışma Çözme

Arkadaşlık İlişkileri hakkında yönlendirici tutumlar izlenmektedir.


Envanterler


Okulumuzda öğrencilerimizin akademik ve psiko-sosyal olarak desteklenmesi adına çeşitli envanterler kullanılmaktadır.


 • Otobiyografi
 • Öğrenme Sitilleri
 • Problem Tarama
 • Başarısızlık Nedenleri
 • Çalışma Davranışlarını Değerlendirme
 • Sınav Kaygısı
 • Sosyometri
 • Kimdir Bu?

Veli Bültenleri


Veli bültenleri, öğrencilerimizin ve velilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, velilerimizi bilgilendirmek amacıyla okulumuz PDR servisi tarafından hazırlanmaktadır.

Menü
Ara