Beden Eğitimi ve Spor Dersi

Kerem Aygün Koleji Beden Eğitimi Dersi

Kerem Aygün Lisesinde Beden Eğitimi ve Spor dersi, yaşam boyu fiziksel aktiviteyi canlı tutma ve sağlığı korumada potansiyel gücün en başında gelmektedir. Bu ders ile amacımız; öğrencilerimize hayatları boyunca kullanacakları hareket becerilerini, özyönetim becerileriyle sosyal ve düşünme becerilerini geliştirerek sonraki öğrenim düzeylerine hazırlamaktadır.

Aynı zamanda karar verme, amaç belirleme, zaman yönetimi, stresle başa çıkma ve sosyal davranışların olumlu yönde gelişmesini sağlamaktadır. Beden eğitimi dersi alan bir öğrenciden aşağıdaki kazanımlar beklenmektedir:


  • Çeşitli sporlara özgü hareket becerilerinin gelişimi
  • Hareket kavramlarını, yaptığı etkinlikler ve sporlarda kullanması
  • Sağlıklı yaşam ilkelerini açıklayabilmesi
  • Beden eğitimi ve sporla ilgili kültür ve değerleri bilmesi
  • Özyönetim becerilerini geliştirmesi
  • İletişim becerileri, fair play davranışlar, liderlik, takım çalışmalarına uyumluluk, sosyal sorumluluk gelişimi beklenmektedir.
Menü
Ara