Projenin Adı: Oynayan Sesler

Çocuğun işi oyun, bizim işimiz çocuklar. 1.sınıf öğretmenleri olarak okuma yazma öğretirken, öğrenirken eğlenmeleri, okumayı sevmeleri ve okuduklarını anlamaları ilk hedefimiz. Harflerimizi öğretirken oyun, etkinlik dolu çalışıyoruz ve bu çalışmalarımızı herkes ile paylaşmak istiyoruz.

Play is a child's job, children are our job As 1st grade teachers, our first goal is to have fun while learning, love to read and understand what they read while teaching reading and writing. While teaching our letters, we work in a playful way and we want to share these works with everyone.
"E" sesi bilekliklerimiz.


Öğrencilerimiz 'Ee' sesini öğrenirken, içinde 'e' sesi olan nesneleri boyayarak kendi bilekliklerini hazırladılar.

While our students were learning the sound of 'Ee', they prepared their own bracelets by painting the objects with the 'e' sound inside.
"L" kelimesi sulu boya çalışması.


Öğrencilerimiz sulu boya ile 'el' yaptılar ve yazdılar. Öğrendikleri yeni harfi somutlaştırdılar.

Our students made and wrote 'hand' with watercolor. They embodied the new letter they learned.
"A" sesi kolaj etkinliğimiz.


"A" sesi öğretiminde öğrencilerimizle Atatürk'ün bizler için önemini konuştuk. Öğrencilerimiz "A" harfimiz üzerinde Atatürk resimleri kolajı yaptılar. 29 Ekim panosu olarak hazırladığımız kolajı astık. Hem eğlendik hem de ATA'mızı andık.

We talked to our students about the importance of Atatürk for us while teaching the "A" sound. Our students made a collage of Atatürk pictures on our letter "A". We hung up the collage we prepared as an October 29 board. We both had fun and remembered our ATA.
"K" sesi küp etkinliğimiz.


Öğrencilerimizle üzerinde k sesi olan küpler hazırladık. Sonrasında küplerimizi arkadaşlarımızla okuduk.

We prepared cubes with k sound with our students. Then we read our cubes with our friends.
"İ" sesi etkinliğimiz


Öğrencilerimizle söylenen kelimeleri önce kağıttan yazmaları daha sonra tahtaya yazmaları istendi. Hem hızın hem de doğru yazmanın kullanıldığı eğlenceli bir yarışmaydı.

Our students were asked to write the spoken words first on paper and then on the blackboard. It was a fun competition that used both speed and correct spelling.
"N" sesi etkinliğimiz


Narlarınımın üzerine n sesiyle ilgili kelimeler yazdık. Öğrencilerimizle mini bir yarışma düzenledik. Hızlı okumamızı ve dikkatli olmamızı gerektiren eğlenceli bir yarışmaydı.

We wrote words about the sound n on my pomegranates. We organized a mini competition with our students. It was a fun competition that required us to read fast and be careful.
"O" sesi etkinliğimiz.


Öğrencilerimizle o harfini ' o piti piti ' tekerlemesini söyleyerek pekiştirdik. Hem eğlendik hem öğrendik.

We reinforced the letter o with our students by saying the tongue twister 'o piti piti'. We both had fun and learned.
"M" sesi marakas yapımı etkinliği.


Öğrencilerimizle m sesini daha iyi hissedebilmek için marakas yaptık. Onine olarak yaptığımız buetkinliğimizde hem müzik aleti oluşturduk hem de eğlendik.:)

We made maracas with our students in order to feel the sound of m better. We both created a musical instrument and had fun in this event we did as Onine. :)
"U" sesiyle ilgili uçak yapımı ve uçurtma etkinliğimiz.


'Uu' harfini öğrenirken origamiden uçak yaptık. Hem u sesini hissetik. Hem uçak yapmasını öğrendik hem de eğlenceli bir yarışma gerçekleştirdik.

While we were learning the letter 'uu', we made a plane from origami. Both u feel your voice. We both learned how to make planes and had a fun competition.
"T" sesi ile eşya bulma etkinliği.


''Tt'' harfinde öğrencilerimizle eşya bulma oyunu oynadık.Online derste evlerinde içinde t sesi olan eşyaları gösterdiler.

We played a game of finding items with our students in the letter “Tt”. In the online lesson, they showed items with a t sound in their homes.
"Ü" harfil ile oyun hamurundan üzüm etkinliğimiz.


Üü' harfini öğrenirken öğrencilerimizle oyun hamuruyla üzüm yaptık. Hem el becerilerimiz gelişti hem de öğrendik.

While we were learning the letter 'Üü', we made grapes with play dough with our students. Our hand skills both improved and we learned.
"Y" sesi yaparak boyama etkinliğimiz.


Yy' harfinde öğrencilerimizle parktan topladığımız yaprakları boyadık. Daha sonra onları resim kağıdımızla süsledik ya da maske olarak kullandık.

We painted the leaves that we collected from the park with our students in the letter 'Yy'. Then we embellished them with our painting paper or used them as masks.
"Ö" sesi örümceklerimiz.


Ö harfini öğrenirken oyun hamurlarından örümcekler yaptık. Onlara ö ile başlayan isimler verdik. Hem eğlendik hem de yeni sesimizi öğrendik.

While we were learning the letter Ö, we made spiders out of play dough. We gave them names starting with d. We both had fun and learned our new voice.
"R" sesinin içini dolduruyoruz.


Yy' harfinde öğrencilerimizle parktan topladığımız yaprakları boyadık. Daha sonra onları resim kağıdımızla süsledik ya da maske olarak kullandık.

We painted the leaves that we collected from the park with our students in the letter 'Yy'. Then we embellished them with our painting paper or used them as masks.
"D" sesi davul yapımı.


D harfimizi öğrenirken öğrencilerimizle davul yaptık. Hem çaldık hem söyledik.

While we were learning our letter D, we made drums with our students. We both played and sang.
"S" sesi etkinliğimiz


S sesimizde öğrencilerimizle tişörtlerin üzerinde s sesi olan kelimeler yazdık. Daha sonra söylenen kelimeleri buldular ve astılar.

In our S sound, we wrote words with s sound on T-shirts with our students. They then found the spoken words and hung them up.
"Z" sesi kelime bulutumuz.


Z harfimizde online dersimizde wordart'ta kelime bulutu oluşturduk. Öğrencilerimizle beyin fırtınasıyaptığımız eğlenceli bir etkinlikti.

We created a word cloud in wordart in our online lesson on letter Z. It was a fun activity where we brainstormed with our students.
"Ç" sesi çengel bulmacamız.


Ç harfinde öğrencilerimizle learningapps' da çengel bulmaca hazırladık. Hem dikte çalışmamızı yaptık hem de bulmacamızı çözerken eğlendik.

We prepared a hook puzzle with the letter Ç in learningapps with our students. We both did our dictation practice and had fun solving our puzzle.
"G" sesi wordwall kutu açma.


G harfimizde öğrencilerimizle wordwall uygulamasıyla kutu açma etkinliği yaptık. Açtığımız kutulardan çıkan g harfli kelimeleri zevkle okuduk.

In our letter G, we had a box-opening activity with wordwall application with our students. We read the letter g words with pleasure from the boxes we opened.
"Ş" sesi şemsiyemiz.


Ş harfinde öğrencilerimizle şemsiyelerimizin uçlarına kelimeler yazılı kağıtları astık. Daha sonra şemsiyeyi döndürüp uçlarındaki kelimeleri okumalarını istedik. Eğlenceli bir etkinlikti.

We hung papers with words on the ends of our umbrellas with our students in the letter S. Then we asked them to turn the umbrella and read the words on the ends. It was a fun activity.
"C" sesi eşleştirme oyunumuz.


C harfinde öğrencilerimizle web2.0 araçlarından cramdan 'kelime-resim eşleştirme oyunu' oynadık. Hem tekrar ettik hem de eğlendik.

In the letter C, we played the "word-picture matching game" from web2.0 tools with our students. We both repeated it and had fun.
"P" sesinde öğrencilerimizle wordwall 'de ''Kim Milyoner Olmak İster?''


P sesinde öğrencilerimizle wordwall 'de ''Kim Milyoner Olmak İster?'' yarışması yaptık. Hem süreli olması hem de yarışma olması öğrencilerimizi çok eğlendirdi.

We held a "Who Wants To Be A Millionaire?" Contest on wordwall with our students. Our students were very entertained because it was both a limited time and a competition.
"H" sesi tombala oyunumuz.


H harfinde öğrencilerimizle online derimizde tombala oyunu oynadık. Söylenen kelimelerin önlerindeki kağıtlarda olup olmadığına baktılar. Hepsini tamamlayınca 'TOMBALAAAA' diye bağırdılar.

We played bingo game with our students on the letter H in our online skin. They looked to see if the spoken words were on the papers before them. When they completed all of them, they shouted 'TOMBALAAAA'.
"V" sesi kelimelerden cümle oluşturma.


V sesinde öğrencilerimize online derste v sesiyle ilgili kelimeler verdik. Onlar da ellerindeki tahta ya da kağıtlara o kelimelerle ilgili cümle yazdılar.

In the V sound, we gave our students words related to the v sound in an online lesson. They wrote a sentence about those words on the board or paper in their hands.
"Ğ" sesi etkinliğimiz.


Ğ sesinde öğrencilerimiz içinde ğ olan varlıklar çizip üzerlerine adlarını yazdılar.

In the sound ğ, our students drew the entities that are in ğ and wrote their names on them.
"F" sesi isim-şehir-hayvan oyunumuz.


F sesinde öğrencilerimizle online dersimizde isim-şehir- hayvan oyununu oynadık.

We played the name-city-animal game in our online lesson with our students.
"J" sesi quizizz etkinliğimiz.


Jj" harfimizle ilgili quizizz testi ödevimizi yaparak harfimizi pekiştirdik.

We reinforced our letter by doing our quizizz test homework about the letter "Jj".

Öğrenci Webinarı

9 ilden 91 öğrencinin katılımıyla eğlenceli ve eğitici bir webinar gerçekleştirdik.

Menü
Ara