Kerem Aygün Koleji Türkçe Dersi

Türkçe dersi, çocukta dil becerilerini geliştirme, anadil bilincini kazandırma, iletişim becerilerini arttırma, kendini en iyi şekilde ifade edebilme ve diğer derslerle olan yakın ilişkileri nedeniyle çok yönlü bir derstir. Özellikle son yıllarda değişen soru tipleriyle birlikte, okuduğunu anlama ve yorum yapabilme kabiliyeti tüm dersleri etkilediğinden Türkçe dersi, çok daha fazla ön plana çıkmaktadır.

Kerem Aygün Koleji’nde, bilimsel düşünen, özgüven ve özsaygısı yüksek, insan haklarına saygılı, sorunlara çözüm üreten, barışçıl, ileri görüşlü, entelektüel yönü gelişmiş, Türkçeyi yaşamında etkin biçimde kullanan bireyler yetiştirmek Türkçe dersinin amaçları arasındadır.

Okulumuzda öncelikle her öğrencinin bireysel farklılıkları gözetilerek işlenilen Türkçe derslerinde; basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, kolaydan zora doğru bir yol izlenmektedir. Sınıf içinde kullanılan sunuş yoluyla öğrenme, tümevarım - tümdengelim, araştırarak öğrenme, çözümleme, düz anlatım, tartışma yöntemleri, soru cevap ve dramatizasyon teknikleriyle öğrencilerin analiz ve sentez becerileri geliştirilmektedir.

Ders içinde aktif olarak kullandığımız akıllı tahtalar ve çeşitli kaynak kitaplar sayesinde öğrenme, çok daha fazla soru tipi üzerinde durularak pekiştirilmektedir. Okulumuzda Milli Eğitim Müfredatının oluşturduğu Türkçe eğitim programı kazanımları, haftalık ve aylık yapılan deneme ve ders içi tarama sınavlarıyla ölçülmektedir. Yapılan analizler ışığında, öğrencilerimizin eksik kaldığı noktalar, bire bir etütler ya da grup etütleriyle tamamlanmaktadır.

Günümüzde, gelişen ve değişen teknoloji ile birlikte okuma alışkanlığı edinemeyen bir neslin yetiştiğini düşünerek; öğrencilerimize Türkçe dersinin temel kazanımlarından biri olan okuma alışkanlığını ve zevkini kazandırmak için her dönemde onların düzeylerine uygun kitaplar okutularak bu kitapların eğlenceli aktivitelerle incelemeleri sağlanmaktadır.

Okutulan kitaplarımız sınıf ortamında sözlü olarak, canlandırma teknikleriyle ya da teknolojik envanterler eşliğinde tartışılmaktadır. Bu tartışma ortamında öğrencilerimiz, okutulan eserlerin yazar ve şairleri hakkında bilgilendirilmektedir. Bu bilgilendirmelerde araştıran, en iyi ve doğru bilgiyi kendileri bulan öğrencilerimiz, genel kültür seviyelerini geliştirerek Türk ve Dünya Edebiyatı hakkında da fikir sahibi olabilmektedir.

‘’Tam Öğrenme’’ modelini benimsediğimiz Türkçe eğitimimizde, ortaokul öğrencilerimizi, bu derste öğrendikleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini günlük yaşamlarında da aktif bir şekilde kullanabilmek üzere yetiştirmekteyiz.

Anadil bilincini en üst seviyede tutarak Türkçeyi bilinçli, düzgün ve akıcı olarak kullanan bireyleri toplumumuza kazandırmak; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağan ettiği Türkiye Türkçesi’ni ilelebet yaşatmak Kerem Aygün Koleji’nde verilen Türkçe eğitim programının temel vizyonunu oluşturmaktadır.

Menü
Ara