Görsel Sanatlar

Sanat eğitimi yalnızca özel yeteneği olanlara veya sanatı meslek edinmek isteyenlere yönelik olmayıp, okul öncesinden başlayarak yaşam boyunca çeşitli aşama ve basamaklarda sürdürülecek eğitsel bir süreç olarak değerlendirilmelidir.

Bu yüzdendir ki Kerem Aygün anaokulunda sanat eğitimi; bireyin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilme yeteneğini;  yara­tıcılık gücünü estetik bir düzeye ulaştırma amacıyla yapılan tüm eğitim çalışmalarıdır.

Sanatın en önemli özelliği, çocukların tüm gelişimlerini aynı anda destekleyen bir etkin­lik olmasıdır. Sadece duygusal rahatlığı değil aynı zamanda düşüncelerin aktarımını, fiziksel becerilerin kullanımını sağlar.

Çocuklar, sanat çalışmaları ile renk, çizgi, biçim, alan, tasarım, boyut, desen ve dokunun kalitesini ve oranlarını öğrenirler. Sanatsal sü­reçte sadece deneyimleri ile iletişim kurmazlar, görsel problemleri de çözerler.

Düşüncelerini boyalarla kâğıda aktardıkça resim aracılığı ile düşünme ve konuşmayı öğrenirler. Çocuklar, grup olarak yaptığı projeler ile paylaşma, yardımlaşma, işbirliği içinde çalışma becerileri kazanırlar.

Kerem Aygün Koleji'nde, ilkokul düzeyinde Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerimiz, özgürce resim çizip boyama yapıyor, malzemeleri kesip yapıştırıyorlar. Bunları yapmak için düşünüp karar vermeleri, hayal etmeleri, ellerini ve gözlerini kullanmaları gerekiyor.

Derslerde aletleri ve malzemeleri tanıtıyor, kullanılacak malzemelerin aralarındaki ilişkileri ve bunları nasıl kullanmaları gerektiği öğretilmektedir. Temel amacımız, öğrencilerimizin yaratıcılığını geliştirerek, onların düzeyine uygun olan sanat bilgilerini yeteneklerine paralel olarak kazandırmaktır.

Aynı zamanda görsel sanatlar dersimizin amaçları arasında; öğrencilerimizin çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını ve düşüncelerini ifade edebilme şeklini en özgün biçimde ortaya çıkararak, sanatın özgürlüğünü kavratmak ve görsel sanatlar dersini diğer derslerle ilişkilendirerek öğrenciye çok yönlü bir bakış açısı kazandırmak da yer almaktadır.

Kısaca Görsel Sanatlar dersimizde öğretiyor, uyguluyor, düşünüyor, sorguluyor ve hayal ettiklerimizi yeteneklerimizle harmanlayarak sanatı, somut birer eğitim programı halinde her düzeyde hayatımızın bir parçası haline getiriyoruz.

Menü
Ara