Okul Öncesi Eğitiminin Amaçları

 1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,
 2. Onları ilkokula hazırlamak,
 3. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak,
 4. Çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma,  dayanışma ve paylaşma davranışlarını geliştirmek,
 5. Eğitimde çocuğun, kendine saygı ve güven duymasını sağlamak ve öz denetim becerisini kazandırmak
 6. Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesini desteklemek ve yardıma gereksinim duyduğunda yetişkin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığını sağlamak,
 7. Biz Kerem Aygün ailesi olarak çocuklarımızı anaokulundan itibaren bu amaçları gerçekleştirmek için buradayız. Bu amaçları elde edebilmek için Reggio Emila eğitim modelini temel almaktayız.
 8. Bu eğitim modellerinin temelinde yatan uygulama çocuklarımıza yaşayarak-yaparak öğrenmeyi öğretme, soyut kavramları somutlaştırarak öğretmen gibi daha çok beş duyu organlarını kullanarak öğrenmeyi sağlamaktır.
* Anaokulunda derslerimiz 09:00’da başlayıp 16:50’de bitmektedir.

* Öğrencilerimiz nöbetçi öğretmen eşliğinde saat 19:00’a kadar okulda kalabilirler. Sabah da 07:00’da gelebilirler.

* Okulumuzda anaokulu öğrencilerimize yönelik sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı bulunmaktadır.

* Biz Kerem Aygün Koleji Ailesi olarak çocuklarımızı anaokulundan itibaren bu amaçları gerçekleştirmek için buradayız. Bu amaçları elde edebilmek için eğitim felsefesi olarak Reggio Emila eğitim modelini temel almaktayız.

* Bu eğitim modellerinin temelinde yatan uygulama çocuklarımıza yaşayarak-yaparak öğrenmeyi öğretme, soyut kavramları somutlaştırarak öğretmen gibi daha çok beş duyu organlarını kullanarak öğrenmeyi sağlamaktır.Regio Emilia Eğitim Modelinin Prensipleri şu şekildedir:

 • Öğretmenlerin ve ailelerin sahip oldukları güçlü ÇOCUK İMAJI
 • Gelenekselden çok farklı olan ÖĞRETMEN ROLLERİ
 • Değerlendirme ve geliştirme süreci olan DOKÜMANTASYON
 • Üçüncü öğretmen olarak kabul edilen ÇEVRE
 • Güçlü BAĞLAR, BAĞLANTILAR ve İLİŞKİLER
 • Merak tabanlı PROJE YAKLAŞIMI.


Reggio Emilia Atölyelerimiz/Etkinliklerimiz

Fen ve Doğa Etkinlikleri
Etkili düşünme yollarını öğretir problem çözme yeteneklerini geliştirir. Deneyler, gözlemler, ilk kez tanışılan bilimsel ve doğal olgular merak duygusu uyandırır ve araştırmayı alışkanlık haline getirmeyi hedefler.

Türkçe Dil Etkinlikleri
Türkçe Dil Etkinliklerinde  dil yeteneği gelişir ve yeni kavramlar öğrenilir. Türkçe dil etkinlikleri içinde tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, dramatizasyon, öykü tamamlama etkinlikleri vb. yer almaktadır. Türkçe dil etkinlikleri sırasında çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarının sağlanmasının yanı sıra sözcük dağarcıklarının geliştirilmesi üzerinde de önemle durulur.

Serbest Zaman Etkinliği
Öğretmen serbest zaman etkinliklerinde çocukların bireysel gereksinimlerine ve ilgilerine yönelik olarak çok sayıda seçeneği aynı anda sunar. Serbest zaman diliminde çocuklar yetişkin yönlendirmesi olmadan kendi ilgileri doğrultusunda oynayacakları köşeleri ve oyun arkadaşlarını seçerler.

Sanat Etkinlikleri
Sanat etkinliğinde, çocukların paylaşma, işbirliği, yardımlaşma ve sorumluluk almaları için proje çalışmalarına; kopararak, yoğurarak, yuvarlayarak küçük el kaslarını geliştirmeleri için yoğurma maddeleri çalışmalarına; estetik duyarlılığını ve iç dünyalarını yansıtabilmeleri için boya çalışmalarına yer verilir.

Müzik Etkinliği
Müzik etkinlikleri planlanırken, çocukların dil gelişimlerini, ritme karşı duyarlılık geliştirmelerini, sosyal uyum kazanmalarını dikkate alarak planlama gerçekleştirilir. Müzik etkinlikleri sırasında ses dinleme ve ayırt etme, şarkı söyleme, yaratıcı hareket ve dans, ritim çalışmaları ve müzikli öykü oluşturma gibi teknikler kullanılır.

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
Okuma-yazma çalışmalarında, kavram, çizgi, dikkat, algı ve bellek gelişimini destekleyici çalışmalar ile okul olgunluğu kazandırılır. Bu etkinlikte çalışmalar basitten karmaşığa doğru sıralanıp uygulanır, çocuklar parmaklarını havada ve farklı zeminler üzerinde değişik şekiller oluşturacak biçimde hareket ettirerek başlanır. Daha sonra üç boyutlu çalışmalardan, tek boyutlu çalışma olan kağıt üzerinde çalışmalar yapılır. Kitap çalışmalarında noktaları birleştirme, çizgi çalışmaları, kavram çalışmaları da yapılmaktadır. Hazırlanan çalışmalarda, çocukların yaş ve gelişim düzeyine uygun olmasına dikkat edilir ve bu etkinliklere düzenli olarak yer verilir.

Oyun Etkinliği
Oyun etkinlikleri, öğretmen ya da çocuklar tarafından yapılandırılmış, kuralları olan ve grupça oynanan etkinliklerdir. Sınıf içinde ya da bahçede oynanabilir. Çocukların hareket gereksinimleri oyun etkinlikleri sırasında doğal olarak karşılanabilir. Bedensel Etkinliklerde vücudunu dengeli ve koordineli bir biçimde kullanma, paylaşma, kurallara uyma yetenekleri geliştirilir.

Fen ve Doğa Atölyesi
Günün kazanımına göre alanında uzman öğretmenler tarafından oluşturulan kurgu öğrencilere hazır bir şekilde sunulur. Öğrencilerimiz parça-bütün ilişkisi kurarak doğru bilgiye ulaşır. Bu ilişkiyi kurarken beyin fırtınası, tümevarım ve buluş yöntemi ile öğrencilerimizin sorgulama becerileri geliştirilir. Bu yaşlarda bilgiye kendilerinin ulaşması kazanımı sağlanır. Etkili düşünme yollarını öğretir problem çözme yeteneklerini geliştirir. Deneyler, gözlemler, ilk kez tanışılan bilimsel ve doğal olgular merak duygusu uyandırır ve araştırmayı alışkanlık haline getirmeyi hedefler.
Türkçe Dil Atölyesi
Resimli hikaye kitaplarından canlandırma yöntemi ile oluşturduğumuz hikayeleri alanında uzman öğretmenler tarafından dinlenmektedir. Daha ileri aşamada öğrencilerimiz görsellerden kendileri hikaye oluşturmakta, dil becerileri gelişmekte ve yaratıcılık anlamında desteklenmektedirler. Ara ara yarım bırakılan hikayelerin öğrenci tarafından tamamlanmasıyla öğrencimizin gün içindeki ruh hali, sosyal duygusal gelişimi, olaylar karşısındaki şema algısı alanında uzman öğretmenlerimiz ve psikoloğumuz tarafından değerlendirilip bir gelişim dosyası tutulmaktadır.
Yabancı Dil Atölyesi
Problem Çözme Atölyesi
İlkokula hazırlık grubumuzun kullandığı bu atölyede, temel matematik becerisi (eksiltme-artırma) verilmektedir. Modelleme yöntemi ile matematiği somut hale getirip kalıcı öğrenmeyi gerçekleştiriyoruz. Böylece matematikten korkmayan nesiller yetiştiriyoruz. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında da öncelikle hedefimiz; psikomotor gelişimini tamamlamak, güçlenen ellerle çizgi ve dikkat çalışmaları, örüntü gibi algı ve belleği destekleyici çalışmalar yapmaktır. Biz anaokulunda okuma yazma öğretmiyoruz; doğal seslerin tanıtımını sağlıyor, seslerle ilgili farkındalık oluşturuyoruz. 1. sınıfa başlayan öğrencilerimiz yeni öğretim yöntemlerine uygun okuma seslerini zorlanmadan tamamlıyorlar.
Sanat Atölyesi
Anaokulumuzun temel eğitim felsefesi olan Reggio Emilia'nın ruhuna uygun olarak, sanat atölyemizde üç boyutlu çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimizin hayal dünyaları desteklenirken el becerileri gelişmekte, somut nesnelerle disiplinler arası yaklaşımla eğitim öğretim genişletilmektedir. Burada amaç öğrencimizin oluşturduğu nesneyi farklı atölyelerde kullanmasını sağlamaktadır. Sarmal eğitimin temelleri atılmaktadır.
Mutfak Atölyesi
Haftada bir gün çocuklarımızın zaman geçirdiği bu atöyede, hem el kaslarını güçlendiriyor hem de bir ürün ortaya çıkarmanın verdiği mutlulukla özgüvenlerini geliştiriyoruz. Bu atölyede; pizzaları, kurabiyeleri, şeker kullanmadan yapılan sütlü tatlıları, salata çeşitlerini ve daha pek çok ürünü sevgimizi katarak üretiyoruz.
Hayal Atölyesi
Anaokulumuzun temel eğitim felsefesi olan Reggilo Emilia'nın ruhuna uygun olarak düşünce balonlarını oluşturup patlattığımız özgürleşme alanımız. Yoğun atölye çalışmalarından sonra öğrencilerimizin nefes alıp dinlenebilecekleri, kurallı oyunları gerçekleştirebileceği uzman psikoloğumuz tarafından gözlemlenen, serbest zamanlarını geçirdikleri alandır. Oyunlarımızın içeriği belli temalar üzerinden gerçekleşmektedir.
Serbest Zaman Atölyesi
Öğretmen serbest zaman etkinliklerinde çocukların bireysel gereksinimlerine ve ilgilerine yönelik olarak çok sayıda seçeneği aynı anda sunar. Serbest zaman diliminde çocuklar yetişkin yönlendirmesi olmadan kendi ilgileri doğrultusunda oynayacakları köşeleri ve oyun arkadaşlarını seçerler.

Sosyal Faaliyetlerimiz

 • Doğa Gezileri
 • Meslek grubu gezileri (PTT, Eczane, Alışveriş Merkezi)
 • Belirli Gün ve Haftaları Kutlama
 • Partiler (Renk, Meyve, Kostüm vb.)
 • Sinema ve Tiyatro Günleri
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri
 • Portfolyo Sunumları
 • Aile Katılım Günleri
 • Müze Gezileri

Anaokulu öğretmenlerimizin etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri dışında, okulumuzda 12 saat İngilizce, Drama, Halk Oyunları, Modern Dans, Müzik, Görsel Sanatlar, Satranç ve Beden Eğitimi (havuz- salon)dersleri olmak üzere ayrı öğretmenlerimizin olduğu branş dersleri de mevcuttur.
Menü
Ara