Kerem Aygün Koleji Fen Bilimleri Dersi

Kerem Aygün Koleji’nde Fen Bilimleri dersinin amacı; araştıran, sorgulayan, günlük hayatıyla fen konuları arasında bağlantı kurabilen, bilimin doğasını temel kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlayarak uygun şekilde kullanabilen öğrenci yetiştirilmesini sağlamaktır.

Öğrencilerimize kaliteli bir eğitim ve öğretimin verilmesi ve bu anlamda düşünebilen, sorgulayabilen, üretebilen, yaratıcı yenilikler meydana getirebilen, fikirlerini savunabilen, fikirlerini akranlarıyla paylaşabilen ve kendini iyi bir şekilde ifade edebilen; sürekli olarak gelişen bireylerin yetiştirilmesini sağlayan aktif öğrenme ortamlarının oluşturulması Kerem Aygün Koleji’nin önceliğidir.

Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılabilecekleri bu tür ortamların oluşturulabilmesi, uygun öğretim yöntem ve tekniklerinin seçimi ile doğrudan ilişkilidir. Bu zamana kadar kurumumuzda yapılmış çalışmalarda, aktif öğrenme yöntemlerinin geleneksel yöntemlere göre öğrencilere üst düzey bilişsel becerileri kazandırmada daha başarılı ve öğrenmede daha etkili oldukları belirlenmiştir.

Aynı şekilde okulumuzun ortaokul Fen Bilimleri dersinde de geleneksel anlayış yıkılarak yeniden yapılanmanın, yapılandırmacı anlayış çerçevesinde “öğrenme” kavramı gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimizin dikkatini çekmek amacıyla dersin başlangıcında, çevresindeki malzemeler ile gerçek hayatta gördükleri şeyler anlatılırken, örnekler verilerek onların keşfettiklerinden yola çıkılıp tartışılarak doğru bilgiyi bulmaları sağlanmaktadır.

Kerem Aygün Koleji’nde Fen Bilimleri Laboratuvarında, tüm etkinlikleri uygulamak için sınıf mevcutlarımızın yeterli düzeyde olması her bir öğrenci ile birebir etkileşim kurulmasını sağlamaktadır.

Derslerimizi laboratuvarımızda işlerken, öğrencilerimize sunduğumuz konuyu, deney yaparak daha etkili öğrenme gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Laboratuvar uygulamaları ile öğrencilerimize araştırma ve gözlem yapma beceri ve yaklaşımlarını öğretmek, bilimsel araştırma yol ve yöntemlerini, problem çözme becerilerini geliştirmek ve bu çalışmalarla olumlu tutum geliştirmesine yardımcı olmak da Kerem Aygün Koleji olarak amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Fen Bilimleri dersimiz, sınıf ortamında akıllı tahtanın olanaklarından büyük ölçüde yararlanılarak gerçekleştirilmektedir. Böylelikle öğrencilerimizin bir konuyu anlamaları, hem konu ile ilgili deneylerde hem de teknolojinin olanaklarından yararlanılarak daha etkili bir biçimde sağlanmaktadır.

Menü
Ara