Yabancı Dil Öğrenimi

Kerem Aygün Lisesinde Beden Eğitimi ve Spor dersi, yaşam boyu fiziksel aktiviteyi canlı tutma ve sağlığı korumada potansiyel gücün en başında gelmektedir. Bu ders ile amacımız; öğrencilerimize hayatları boyunca kullanacakları hareket becerilerini, özyönetim becerileriyle sosyal ve düşünme becerilerini geliştirerek sonraki öğrenim düzeylerine hazırlamaktadır..

Kendi içerisindeki bireysel gelişimleri ise uluslararası standartlarda uygulanan gelişim izleme sınavları ile takip edilir. Gerekli görülen öğrenciler etüt programına alınarak desteğe ihtiyacı olan alanlarda takviye edilir.

Öğrencilerin çeşitli öğrenme stilleri göz önünde bulundurularak farklı metotlar uygulanır.

Türk ve yabancı öğretmenlerimiz öğrencileri kültürler arası benzerlikler ve farklılıklar üzerinde aydınlatarak, kritik ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme amaçlı münazara, drama, sunum, hikâye yazma gibi çeşitli aktivitelerle yönlendirerek öğrencileri yüksek öğrenim ve sonraki eğitimlere hazırlarlar.

Her ay yapılan proje sunumları, münazara ve yarışmalar öğrencilerimizin özgüvenlerini de arttırmanın yanı sıra ingilizceyi günlük yaşantılarına dahil etmelerini sağlamaktadır.

Öğrencilerimizin teknolojiye olan ilgilerini olumlu yönde kullanmalarını sağlamak amacıyla kullandığımız bilgisayar destekli sistemde; öğrencilerimiz ilgilerini çeken videoları izlerken aşamalara göre duyduklarını yazma, okuma, kelime çalışmaları ve sistemin öğrencimize verdiği dönütlerle eksikleri üzerinde tekrar çalışma ve desteğe ihtiyaç duydukları alanlarda kendilerini tamamlama imkânı bulmaktadırlar.

Türkiye’de yabancı dil eğitiminin en büyük problemlerinden biri öğrenilen yabancı dilin sınıfa hapsolmasıdır. Dil öğrenimini sınıfın dışına taşıyan bir anlayışla her yıl yaz aylarında öğrencilerimizle Amerika ve İngiltere’ye geziler düzenlenir. Öğrencilerimiz hem kültürel ve sosyal olarak kendini geliştirmekte, hem de düzenli olarak bu ülkelerdeki saygın üniversite ve kolejlerin İngilizce derslerine katılarak İngilizce pratiklerini daha iyi bir noktaya taşımaktadırlar.

Kerem Aygün Kolejinden mezun olan öğrenciler, İngilizce öğretim yapan fakültelerin hazırlık sınıflarını atlayarak lisans programlarına devam edebilecekleri İngilizce seviyesine sahip olmaktadırlar. 11 ve 12. sınıflarda yabancı dil müfredatı isteyen öğrencilerimizle TOEFL çalışmalarıyla desteklenir. Liseyi bitiren öğrenciler Avrupa Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde B2/C1 derecesine ulaşırlar.

İngilizce öğretim sistemimizin bir uzantısı olarak öğrencilerimizin İngilizce seviyelerinin uluslararası ölçme ve değerlendirme kriterlerine göre sertifikalandırılması sağlanmaktadır.

Tüm öğrencilerimiz aldıkları eğitim sayesinde aynı zamanda KET, PET ve FCE sınavlarına da hazır hale gelirler. Bu sayede Kerem Aygün Koleji öğrencilerinin Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde İngilizce yeterliliği göstererek, hazırlık sınıfı okumadan üniversiteye devam edebilmeleri hedeflenmektedir.

Menü
Ara