• Öğrencilerimizi bilgiyi ezberlemek yerine bilgi üretmeye yönlendiriyoruz.
  • “Dünya İnsanı” olmaları için “öğrenmeyi öğrenen” bireyler yetiştiriyoruz.
  • Doğalarında var olan merak etme ve sorgulama özelliklerini teşvik ediyoruz.
  • Sahip olduğu fikir, düşünce, duygu ve bilgiyi kendine güvenerek ifade edecek anadil yetkinliğine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.
  • Ahlaki muhakeme ilkelerini iyi kavramış dürüstlük ve adalet duygularına sahip bireyler yeiştirmek hedefimiz
  • Teknoloji çağının gerekleri doğrultusunda yapılandırdığımız derslik ve laboratuarlarda deney araştırma ve proje çalışmaları yapılmaktadır
  • Öğrencilerimizin Türkçe’nin zenginliğinin farkında olarak ifade güclerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.
  • Satranç, Kodlama dersleriyle ve sosyal etkinliklerle desteklenmiş eğitim programı uyguluyoruz.
  • Portfolyo sunumları: öğrencinin kendi yaptığı çalışmaları gelişimini dikkate alarak anne babasına sunması çalışmasını her yıl özel planlamalar ile bire bir gerçekleştirilir.
  • Sınırlı kaynakların korunması yeniden dönüştürülmesi, tasarrufu ve birlikte yaşadığı diğer insanlar ve canlılarla paylaşım konularında duyarlı ve sorumluluk sahibi olmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Ankara özel ilkokullarKerem Aygün Koleji Başarı ve Sınav Odaklı Hazırlık Programı ile de öğrenciler sınav sistemlerine ve geleceğe de hazırlıklı bir şekilde ilerler. Akademik Başarı İzleme Sistemi sayesinde de öğrencilerin akademik gelişimleri titizlik ile incelenir. İzlenen tüm veriler ise hem öğrenciler hem de veliler ile paylaşılır. Yaşadığı çevreye değer katan ve yarınlarının sorumluluklarını üstlenen tüm öğrenciler ders ve sınavlardan korkmayan aynı zamanda da kendini iyi tanıyan geleceği ile ilgili kararları alabilen bireyler haline gelir.

Menü
Ara