Kurtuluş Savaşı’mızın başarıya ulaştığının ilk yazılı belgesidir.

Mudanya Mütakerisini imzalayan Türk ve İtilaf Devletleri generalleri.

Soldan sıra ile; Fransız Generali Charpy, İngiliz Generali Harrington, Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa, İtalyan Generali Mombelli.

Menü
Ara