• Çocuklarınızın mutlu ve rahat hissedecekleri, severek isteyerek gelecekleri, güvenli bir ortam oluşturuyoruz.
  • “Yaparak yaşayarak” öğrenme fırsatlarının sunulduğu eğitim sistemimizde “düşünmeye ve çözümlemeye” yönelik “teşvik” ortamları oluşturuyoruz.
  • Ana Sınıfı çocuklarımızın duygusal, bilişsel, sosyal, psikomotor, dil gelişim alanlarını etkin öğrenme programları ile destekliyoruz.
  • 18 kişilik sınıflarda 2 öğretmen ile eğitim programımızı uyguluyoruz.
  • Ana Sınıflarımızda yeni eğitim modellerinin en başarılı özelliklerini alarak oluşturduğumuz "Kerem Aygün Ana Sınıfı Eğitim Sistemi"ni uyguluyoruz. (Gems, Reggio Emilia, Waldorf, Highscope, Montessori)
  • Ana Sınıfımızda haftada 12 saat İngilizce dersi görülmektedir. İngilizce derslerini her öğrencinin öğrenme özelliklerini göz önünde tutarak oyun ve etkinlikler ile işliyoruz.
  • Ana Sınıfımızda değerler eğitimi (Sorumluluk, Doğruluk, Yardımseverlik, Kardeşlik- Dostluk) uyguluyoruz.
  • Günlük etkinliklerimizi ve mutluluklarımızı görseller ve görüntüler aracılığı ile siz velilerimiz ile paylaşıyoruz.
Menü
Ara