Okul Öncesi Eğitiminin Amaçları

 1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,
 2. Onları ilkokula hazırlamak,
 3. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak,
 4. Çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma,  dayanışma ve paylaşma davranışlarını geliştirmek,
 5. Eğitimde çocuğun, kendine saygı ve güven duymasını sağlamak ve öz denetim becerisini kazandırmak
 6. Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesini desteklemek ve yardıma gereksinim duyduğunda yetişkin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığını sağlamak,
 7. Çocukların hayal güçlerini, eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışlarını geliştirmektir.
* Anasınıfında derslerimiz 09:00’da başlayıp 16:45’de bitmektedir.

* Öğrencilerimiz nöbetçi öğretmen eşliğinde saat 19:00’a kadar okulda kalabilirler. Sabah da 07:30’da gelebilirler.

* Okulumuzda anasınıfı öğrencilerimize yönelik sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı bulunmaktadır.

* Biz Kerem Aygün ailesi olarak çocuklarımızı anasınıfından itibaren bu amaçları gerçekleştirmek için buradayız. Bu amaçları elde edebilmek için Reggio Emila eğitim modelini temel almaktayız.

* Bu eğitim modellerinin temelinde yatan uygulama çocuklarımıza yaşayarak-yaparak öğrenmeyi öğretme, soyut kavramları somutlaştırarak öğretmen gibi daha çok beş duyu organlarını kullanarak öğrenmeyi sağlamaktır.Regio Emilia Eğitim Modelinin Prensipleri şu şekildedir:

 • Öğretmenlerin ve ailelerin sahip oldukları güçlü ÇOCUK İMAJI
 • Gelenekselden çok farklı olan ÖĞRETMEN ROLLERİ
 • Değerlendirme ve geliştirme süreci olan DOKÜMANTASYON
 • Üçüncü öğretmen olarak kabul edilen provokatör ÇEVRE
 • Güçlü BAĞLAR, BAĞLANTILAR ve İLİŞKİLER
 • Merak tabanlı PROJE YAKLAŞIMI.


Okul Öncesi Eğitimde Bir Gün

Serbest Zaman Etkinliği
Öğretmen serbest zaman etkinliklerinde çocukların bireysel gereksinimlerine ve ilgilerine yönelik olarak çok sayıda seçeneği aynı anda sunar. Serbest zaman diliminde çocuklar yetişkin yönlendirmesi olmadan kendi ilgileri doğrultusunda oynayacakları köşeleri ve oyun arkadaşlarını seçerler.

Sanat Etkinlikleri
Sanat etkinliğinde, çocukların paylaşma, işbirliği, yardımlaşma ve sorumluluk almaları için proje çalışmalarına; kopararak, yoğurarak, yuvarlayarak küçük el kaslarını geliştirmeleri için yoğurma maddeleri çalışmalarına; estetik duyarlılığını ve iç dünyalarını yansıtabilmeleri için boya çalışmalarına yer verilir.

Türkçe Dil Etkinlikleri
Türkçe Dil Etkinliklerinde  dil yeteneği gelişir ve yeni kavramlar öğrenilir. Türkçe dil etkinlikleri içinde tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, dramatizasyon, öykü tamamlama etkinlikleri vb. yer almaktadır. Türkçe dil etkinlikleri sırasında çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarının sağlanmasının yanı sıra sözcük dağarcıklarının geliştirilmesi üzerinde de önemle durulur.

Müzik Etkinliği
Müzik etkinlikleri planlanırken, çocukların dil gelişimlerini, ritme karşı duyarlılık geliştirmelerini, sosyal uyum kazanmalarını dikkate alarak planlama gerçekleştirilir. Müzik etkinlikleri sırasında ses dinleme ve ayırt etme, şarkı söyleme, yaratıcı hareket ve dans, ritim çalışmaları ve müzikli öykü oluşturma gibi teknikler kullanılır.

Oyun Etkinliği
Oyun etkinlikleri, öğretmen ya da çocuklar tarafından yapılandırılmış, kuralları olan ve grupça oynanan etkinliklerdir. Sınıf içinde ya da bahçede oynanabilir. Çocukların hareket gereksinimleri oyun etkinlikleri sırasında doğal olarak karşılanabilir. Bedensel Etkinliklerde vücudunu dengeli ve koordineli bir biçimde kullanma, paylaşma, kurallara uyma yetenekleri geliştirilir.

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
Okuma-yazma çalışmalarında, kavram, çizgi, dikkat, algı ve bellek gelişimini destekleyici çalışmalar ile okul olgunluğu kazandırılır. Bu etkinlikte çalışmalar basitten karmaşığa doğru sıralanıp uygulanır, çocuklar parmaklarını havada ve farklı zeminler üzerinde değişik şekiller oluşturacak biçimde hareket ettirerek başlanır. Daha sonra üç boyutlu çalışmalardan, tek boyutlu çalışma olan kağıt üzerinde çalışmalar yapılır. Kitap çalışmalarında noktaları birleştirme, çizgi çalışmaları, kavram çalışmaları da yapılmaktadır. Hazırlanan çalışmalarda, çocukların yaş ve gelişim düzeyine uygun olmasına dikkat edilir ve bu etkinliklere düzenli olarak yer verilir.

Fen ve Doğa Etkinliği
Etkili düşünme yollarını öğretir problem çözme yeteneklerini geliştirir. Deneyler, gözlemler, ilk kez tanışılan bilimsel ve doğal olgular merak duygusu uyandırır ve araştırmayı alışkanlık haline getirmeyi hedefler.

Sosyal Faaliyetlerimiz

 • Doğa Gezileri
 • Meslek grubu gezileri (PTT, Eczane, Alışveriş Merkezi)
 • Belirli Gün ve Haftaları Kutlama
 • Renk Partileri

Anasınıfı öğretmenlerimizin etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri dışında, okulumuzda 12 saat İngilizce, Drama, Halk Oyunları, Modern Dans, Müzik, Görsel Sanatlar, Satranç ve Beden Eğitimi (havuz- salon)dersleri olmak üzere ayrı öğretmenlerimizin olduğu branş dersleri de mevcuttur.
Menü
Ara